ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA METROPOLITY DOTYCZĄCE I. KOMUNII ŚWIĘTYCH I SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
ARCYBISKUP METROPOLITA ŁÓDZKI
                 
Abp–1.1-272/2020                                                                                  Łódź, dnia 31 marca 2020 roku
           

Zarządzenie
  

W związku z panującym stanem epidemii postanawiam:

1.      terminy I. Komunii świętej w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia; wcześniej możliwe jest organizowanie I. Komunii świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu limitu 5 uczestników liturgii). Do Księdza Proboszcza i Rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia;

2.      zaległe terminy bierzmowania - po ustaniu epidemii - należy ustalić z Księżmi Biskupami


           Ks. dr Zbigniew Tracz
                     Kanclerz
X Grzegorz Ryś
   Arcybiskup Metropolita Łódzki