ZALECENIA ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA DOTYCZĄCE SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ WIELKANOCNEJ 2020
ARCYBISKUP METROPOLITA ŁÓDZKI
                 
Abp–1.1-272/2020                                                                                                                             Łódź, dnia 31 marca 2020 roku

Zalecenia dotyczące spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej

  • Przypominam, że okres spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej trwa w Kościele w Polsce do Uroczystości Zesłanie Ducha Świętego, czyli do dnia 31 maja 2020 roku.
  • Do czasu ustania zagrożenia pandemią koronawirusa COVID-19 i uchylenia ograniczeń nałożonych przez władze państwowe niemożliwym jest organizowanie nabożeństw pokutnych i masowej spowiedzi. Właściwą możliwością pozostaje indywidulana spowiedź i Komunia św. wiernych, z zastosowaniem jednak wszystkich sformułowanych przez władze kościelne i państwowe obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny. Księży usilnie proszę o sprawowanie takiej posługi wobec proszących o nią osób, zarówno w kościołach, jak i w domach prywatnych (np. pierwsze piątki i soboty miesiąca).
         Posługi tej nie mogą spełniać Księża mający objawy jakiejkolwiek choroby zakaźnej (nie tylko zarażenia się koronawirusem COVID-190).
         Posługa ta nie może dotyczyć osób objętych kwarantanną.
  • Wszystkich wiernych usilnie proszę, by na czas wprowadzonych ograniczeń, korzystali z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej, korzystając w miarę możliwości z transmisji telewizyjnych, radiowych czy internetowych, oraz aby – w przypadku niemożności przyjęcia sakramentów zgodnie z wyżej określonymi zasadami – przyjmowali Komunię świętą duchową. W sytuacjach nadzwyczajnych, a z taką mamy obecnie do czynienia, sakrament pokuty można zastąpić wzbudzeniem doskonałego (to znaczy z miłości do Boga) żalu za grzechy, odkładając sakramentalną spowiedź na później.
  • Możliwość absolucji generalnej w chwili obecnej rezerwuję jedynie dla kapelanów oddziałów zakaźnych w szpitalach na wypadek eskalacji epidemii, zawsze jednak
    po konsultacji z biskupem. Jeśli zajdzie potrzeba dodatkowych regulacji w tym zakresie, zostaną one sformułowane w czasie późniejszym.
        
X Grzegorz Ryś
   Arcybiskup Metropolita Łódzki