OGŁOSZENIAXXVIII Niedziela Zwykła – 14 X 2018 roku
1.     Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na tacę w dniu dzisiejszym. Są przeznaczone na wykonanie okien w  budowanej świątyni.
2.     Przed kaplicą odbywa się  zbiórka ofiar do puszek na rzecz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Możemy wesprzeć materialnie utalentowaną młodzież, pochodzącą z niezamożnych rodzin.
3.     Dziś różaniec o godz. 17.30 w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i pracowników szkół.
4.     Również dzisiaj spotkanie formacyjne dla młodzieży z klas III Gimnazjum, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. O godz. 17.30 różaniec i po nim msza św.
5.     Na nabożeństwa różańcowe zapraszamy na godz. 17.30. Dzieci zapraszamy szczególnie w środy i piątki.
6.     Za tydzień w niedzielę taca na misje.
7.     Wyjazd na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w dniu 20 października 2018 roku o godz. 7.00 sprzed bramy. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.
8.     Miesiąc listopad to czas szczególnej pamięci i modlitwy za zmarłych. Przy wyjściu z kaplicy ze stolika można pobrać kartki na wypominki za zmarłych. Prosimy o czytelne wypisanie imion i nazwisk i zaznaczenie czy są to wypominki roczne, półroczne  czy jednorazowe. Wypełnione kartki z wypominkami przynosimy do kancelarii.
Wypominki jednorazowe będą odczytywane podczas nabożeństwa na cmentarzu w dniu 1 listopada oraz 2 listopada w naszej kaplicy. Natomiast modlitwa za zmarłych w wypominkach rocznych i półrocznych będzie  się odbywać w niedziele po pierwszej mszy św. 
9.     W ubiegłą niedzielę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi zebraliśmy 2465 zł.
10. Wpłynęły ofiary na wykonanie chodnika z kostki brukowej:
Koło Żywego Różańca M.B. Gromnicznej 100 zł,
bezimiennie z ul. Bratoszewskiego 100 zł,
bezimiennie z ul. Bratoszewskiego 100 zł,
bezimiennie z ul. Sikorskiego 50 zł,
bezimiennie z ul. Sikorskiego 50 zł,
bezimiennie 50 zł;
bezimiennie 40 zł;
Wpłynęła również ofiara na okna budowanej świątyni: bezimiennie z ul. Sikorskiego 100 zł.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy za prace porządkowe w kaplicy i ułożenie kwiatów. Prosimy do sprzątania kaplicy w piątek na godz. 12.00.
11. Dziękujemy Panom Leszkowi Tomasikowi, Krzysztofowi Tarnowskiemu oraz Panu kościelnemu za uporządkowanie terenu po ułożeniu kostki.
12. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy  katolickiej. Są do nabycia najnowsze numery Niedzieli i Gościa Niedzielnego.
13. Ze wspólnoty parafialnej odeszli do Pana
+ Anastazja Kopera lat 94.
+ Mirosław Balcer lat 61.
Pomódlmy się w Ich intencji: Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…