PIERWSZA KOMUNIA ŚW. 2019

Rodzicom przypominamy, że przygotowanie i udzielenie sakramentów pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dla dzieci  odbywa się w parafii zamieszkania, a nie w szkole do której dzieci uczęszczają na lekcje religii.
  
Informujemy, że 
W niedzielę – 16 września 2018 r.   o godz. 11.00 w kaplicy obowiązkowe spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej , która odbędzie się 12 maja 2019 r. 

      Katecheza parafialna (zeszyt dla dzieci)

http://www.ksiegarnianamiodowej.pl

NAJBLIŻSZA KATECHEZA DLA DZIECI 

WE WRZEŚNIU

TERMINY PODAMY W NAJBLIŻSZYM CZASIE

OBECNOŚĆ NA PARAFIALNEJ KATECHEZIE JEST OBOWIĄZKOWA !!!!