PIERWSZA KOMUNIA ŚW. 2019

Rodzicom przypominamy, że przygotowanie i udzielenie sakramentów pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dla dzieci  odbywa się w parafii zamieszkania, a nie w szkole do której dzieci uczęszczają na lekcje religii.
  
Informujemy, że I Komunia w 2019 roku, odbędzie się dnia 12 maja.

      Katecheza parafialna (zeszyt dla dzieci)

http://www.ksiegarnianamiodowej.pl

NAJBLIŻSZA KATECHEZA DLA DZIECI 

WE WRZEŚNIU

TERMINY PODAMY W NAJBLIŻSZYM CZASIE

OBECNOŚĆ NA PARAFIALNEJ KATECHEZIE JEST OBOWIĄZKOWA !!!!