I Komunia Św. - INFORMACJE

 Zwyczajem naszej parafii jest, że I Komunia Święta odbywa się zawsze w II niedzielę miesiąca maja .

2024 rok: 12 maja o godz. 9. 30

2025 rok: 11 maja o godz. 9. 30

2026 rok: 10 maja o godz. 9. 30

2027 rok: 9 maja o godz. 9. 30

Wydział Duszpasterstwa i Wydział Katechetyczny przypominają, że:

    Pierwsza Komunia św. – zgodnie z nową instrukcją odbywa się na zakończenie III klasy Szkoły Podstawowej. Rodzice mają obowiązek zgłosić swoje dziecko najpóźniej do końca września u Księdza Proboszcza. Muszą również dostarczyć metrykę chrztu św. dziecka. W przypadku dzieci nieochrzczonych Ksiądz Proboszcz jak najszybciej podejmuje przygotowanie dziecka do chrztu św. włączając w to przygotowanie także jego rodziców. Po rozmowie z rodzicami i rozeznaniu Ksiądz Proboszcz podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do grupy przygotowującej się do sakramentu Eucharystii w jego parafii. Przygotowanie do I Komunii św. odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole przez cały rok szkolny. W parafii należy zorganizować spotkania formacyjne osobno z rodzicami i osobno z dziećmi.

W związku z powyższymi zaleceniami pierwsze spotkanie organizacyjne dla rodziców odbywa się z zasady w drugą niedzielę miesiąca września. 

Na spotkaniu tym, rodzice otrzymują do wypełnienia deklarację, której złożenie jest potwierdzeniem przyjęcia dziecka do grupy dzieci, które będą się przygotowywać przez katechezę parafialną i inne spotkania do przyjęcia I Komunii świętej.