BIERZMOWANIE 2022


      Za dwa tygodnie powrócimy do spotkań formacyjnych przed bierzmowaniem. 8 maja 2022 r. odbędzie się spotkanie z kandydatami z klas VII SP. 

  Natomiast 15 maja 2022 r. spotkanie formacyjne dla młodzieży z klas VIII SP i I szkół ponadpodstawowych. Spotkania odbędą się po Mszy Świętej wieczornej w salce. 

  Młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania z wszystkich grup przypominamy o obowiązku uczestnictwa w niedzielnej  mszy św.  w niedziele.


Życie Boże. Niezbędnik kandydata do bierzmowania

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA - 

WYMAGANIA:

Wydział Duszpasterstwa i Wydział Katechetyczny Kurii Archidiecezji Łódzkiej informują:

Sakrament bierzmowania – Zgodnie z nową instrukcją przygotowanie do sakramentu bierzmowania docelowo ma trwać 3 lata. Uczniowie klas VII do bierzmowania przystąpią po trzyletnim przygotowaniu w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Przygotowanie do bierzmowania odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole (udział w katechezie szkolnej!). Spotkania formacyjne dla kandydatów powinny odbywać się w parafii w grupach przynajmniej raz w miesiącu.

UCZNIOWIE KLAS VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W naszej parafii:  Młodzież pragnąca przystąpić do sakramentu bierzmowania, musi złożyć do 30 września 2021 r. deklaracje. Deklaracje do pobrania w kancelarii parafialnej.

 

Spotkanie przygotowujących się do bierzmowania uczniów klas VII szkoły podstawowej.

 W pierwszy piątek miesiąca udział młodzieży w mszy św. godz. 18.00.  Po mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania wszystkich grup.

 

Młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w naszej parafii przypominamy o konieczności  wznowienia praktyk religijnych związanych z życiem sakramentalnym, gdyż jest to jeden z głównych wyznaczników przygotowania do tego sakramentu.

 

UCZNIOWIE KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Spotkanie przygotowujących się do bierzmowania uczniów klas VIII szkoły podstawowej.  

    W pierwszy piątek miesiąca udział młodzieży w mszy św. godz. 18.00.  Po mszy         św. spotkanie kandydatów do bierzmowania wszystkich grup.


Młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w naszej parafii przypominamy o konieczności  wznowienia praktyk religijnych związanych z życiem sakramentalnym, gdyż jest to jeden z głównych wyznaczników przygotowania do tego sakramentu.


UCZNIOWIE KLAS I SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ


Spotkanie przygotowujących się do bierzmowania uczniów klas I szkoły ponadpodstawowej.  

    W pierwszy piątek miesiąca udział młodzieży w mszy św. godz. 18.00.  Po mszy         św. spotkanie kandydatów do bierzmowania wszystkich grup.

W  I i III niedzielę miesiąca udział w mszy św. o godz. 18.00. Po mszy św. spotkanie formacyjne.

Młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w naszej parafii przypominamy o konieczności  wznowienia praktyk religijnych związanych z życiem sakramentalnym, gdyż jest to jeden z głównych wyznaczników przygotowania do tego sakramentu.