BIERZMOWANIE

 

W przyszłą niedzielę 25 kwietnia 2021 również przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży z klas I szkół ponadpodstawowych. Udział w mszy św. o godz. 18.00 i po niej spotkanie.

Przypominamy! Dziś 18 kwietnia 2021 przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży z klas I szkół ponadpodstawowych. Udział w mszy św. o godz. 18.00 i po niej spotkanie.


niedzielę, 14 lutego 2021 r. o godz. 19.00 spotkanie – w sposób zdalny - dla uczniów klas I szkól ponadpodstawowych. Prosimy o sprawdzanie wiadomości poczty e-mail, podanej w deklaracji.


W kancelarii parafialnej oczekujemy na zgłoszenia od uczniów klas VII i VIII SP, oraz I klas SPP, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania w naszej parafii ze swoim rocznikiem.

  

Życie Boże. Niezbędnik kandydata do bierzmowania

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA - 

WYMAGANIA:

Wydział Duszpasterstwa i Wydział Katechetyczny Kurii Archidiecezji Łódzkiej informują:

Sakrament bierzmowania – Zgodnie z nową instrukcją przygotowanie do sakramentu bierzmowania docelowo ma trwać 3 lata. Uczniowie klas VII do bierzmowania przystąpią po trzyletnim przygotowaniu w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Przygotowanie do bierzmowania odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole. Spotkania formacyjne dla kandydatów powinny odbywać się w parafii w grupach przynajmniej raz w miesiącu.

UCZNIOWIE KLAS VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W naszej parafii:  Młodzież pragnąca przystąpić do sakramentu bierzmowania, musi złożyć do 30 września 2020 r. deklaracje. Deklaracje do pobrania w kancelarii parafialnej.

 

Spotkanie przygotowujących się do bierzmowania uczniów klas VII szkoły podstawowej.

 W pierwszy piątek miesiąca udział młodzieży w mszy św. godz. 18.00.  Po mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania wszystkich grup.

 

Młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w naszej parafii przypominamy o konieczności  wznowienia praktyk religijnych związanych z życiem sakramentalnym, gdyż jest to jeden z głównych wyznaczników przygotowania do tego sakramentu.

 

UCZNIOWIE KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Spotkanie przygotowujących się do bierzmowania uczniów klas VIII szkoły podstawowej.  

    W pierwszy piątek miesiąca udział młodzieży w mszy św. godz. 18.00.  Po mszy         św. spotkanie kandydatów do bierzmowania wszystkich grup.


Młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w naszej parafii przypominamy o konieczności  wznowienia praktyk religijnych związanych z życiem sakramentalnym, gdyż jest to jeden z głównych wyznaczników przygotowania do tego sakramentu.


UCZNIOWIE KLAS I SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ


Spotkanie przygotowujących się do bierzmowania uczniów klas I szkoły ponadpodstawowej.  

    W pierwszy piątek miesiąca udział młodzieży w mszy św. godz. 18.00.  Po mszy         św. spotkanie kandydatów do bierzmowania wszystkich grup.

W  I i III niedzielę miesiąca udział w mszy św. o godz. 18.00. Po mszy św. spotkanie formacyjne.

Młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w naszej parafii przypominamy o konieczności  wznowienia praktyk religijnych związanych z życiem sakramentalnym, gdyż jest to jeden z głównych wyznaczników przygotowania do tego sakramentu.