BIERZMOWANIE 2022

Informacje dla kandydatów do bierzmowania:

w niedzielę 18 września po wieczornej Mszy Św. o 18.00 w kaplicy – I  próba liturgiczna przed przyjęciem sakramentu bierzmowania

w poniedziałek 19 września po wieczornej Mszy Świętej o 18.00 – celebracja liturgiczna WSPOMNIENIE CHRZTU + II próba liturgiczna (kandydaci przynoszą świece ze chrztu)

we wtorek 20 września po wieczornej Mszy Świętej o 18.00 – celebracja liturgiczna OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO  + III próba liturgiczna

w środę 21 września po wieczornej Mszy Św. o 18. 00 – celebracja liturgiczna NABOŻEŃSTWO POKUTNE  -  sakrament spowiedzi dla bierzmowanych 

W czwartek 22 września na Mszy Świętej o godz. 18. 00 Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski udzieli bierzmowania młodzieży naszej parafii.

Kandydaci do bierzmowania przychodzą wraz ze świadkami najpóźniej 20 minut przed rozpoczęciem liturgii.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA - 

WYMAGANIA:

Wydział Duszpasterstwa i Wydział Katechetyczny Kurii Archidiecezji Łódzkiej informują:

Sakrament bierzmowania – Zgodnie z nową instrukcją przygotowanie do sakramentu bierzmowania docelowo ma trwać 3 lata. Uczniowie klas VII do bierzmowania przystąpią po trzyletnim przygotowaniu w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Przygotowanie do bierzmowania odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole (udział w katechezie szkolnej!). Spotkania formacyjne dla kandydatów powinny odbywać się w parafii w grupach przynajmniej raz w miesiącu.

UCZNIOWIE KLAS VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W naszej parafii:  Młodzież pragnąca przystąpić do sakramentu bierzmowania, musi złożyć do 30 września 2021 r. deklaracje. Deklaracje do pobrania w kancelarii parafialnej.

 

Spotkanie przygotowujących się do bierzmowania uczniów klas VII szkoły podstawowej.

 W pierwszy piątek miesiąca udział młodzieży w mszy św. godz. 18.00.  Po mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania wszystkich grup.

 

Młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w naszej parafii przypominamy o konieczności  wznowienia praktyk religijnych związanych z życiem sakramentalnym, gdyż jest to jeden z głównych wyznaczników przygotowania do tego sakramentu.

 

UCZNIOWIE KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Spotkanie przygotowujących się do bierzmowania uczniów klas VIII szkoły podstawowej.  

    W pierwszy piątek miesiąca udział młodzieży w mszy św. godz. 18.00.  Po mszy         św. spotkanie kandydatów do bierzmowania wszystkich grup.


Młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w naszej parafii przypominamy o konieczności  wznowienia praktyk religijnych związanych z życiem sakramentalnym, gdyż jest to jeden z głównych wyznaczników przygotowania do tego sakramentu.


UCZNIOWIE KLAS I SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ


Spotkanie przygotowujących się do bierzmowania uczniów klas I szkoły ponadpodstawowej.  

    W pierwszy piątek miesiąca udział młodzieży w mszy św. godz. 18.00.  Po mszy         św. spotkanie kandydatów do bierzmowania wszystkich grup.

W  I i III niedzielę miesiąca udział w mszy św. o godz. 18.00. Po mszy św. spotkanie formacyjne.

Młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w naszej parafii przypominamy o konieczności  wznowienia praktyk religijnych związanych z życiem sakramentalnym, gdyż jest to jeden z głównych wyznaczników przygotowania do tego sakramentu.