BIERZMOWANIE - informacje

Zapraszamy chętną młodzież z naszej parafii z klas VII i VIII szkół podstawowych do zapisywania się na przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Można składać deklaracje, a kto jej jeszcze nie pobrał może to uczynić w kancelarii lub zakrystii.

Szczegóły dotyczące spotkań dla kandydatów będą pojawiały się w ogłoszeniach parafialnych. Serdecznie zapraszamy.Wydział Duszpasterstwa i Wydział Katechetyczny Kurii Archidiecezji Łódzkiej informują:

Sakrament bierzmowania – Zgodnie z nową instrukcją przygotowanie do sakramentu bierzmowania docelowo ma trwać 3 lata. Uczniowie klas VII do bierzmowania przystąpią po trzyletnim przygotowaniu w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Przygotowanie do bierzmowania odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole (udział w katechezie szkolnej!). Spotkania formacyjne dla kandydatów powinny odbywać się w parafii w grupach przynajmniej raz w miesiącu.

    W naszej parafii:   Młodzież pragnąca przystąpić do sakramentu bierzmowania, musi złożyć deklarację, którą pobieramy w kancelarii parafialnej. Złożenie jest potwierdzeniem przyjęcia  do grupy kandydatów, którzy będą się przygotowywać przez katechezę parafialną i inne spotkania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

Młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w naszej parafii przypominamy o konieczności  wznowienia praktyk religijnych związanych z życiem sakramentalnym, gdyż jest to jeden z głównych wyznaczników przygotowania do tego sakramentu.

 W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy młodzież do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania i przyjęcia Komunii św. podczas mszy św.

SPOTKANIA FORMACYJNE ODBYWAJĄ SIĘ w  I i III niedzielę miesiąca. Przed mszą św. wieczorną  spotkanie formacyjne.Udział w mszy św. o godz. 18.00.