I KOMUNIA ŚWIĘTA 2024

 


 
Główne założenia przygotowań do I Komunii św. znajdziesz 

tu: KLIKNIJ 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI 

PIERWSZOKOMUNIJNYCH

1. Pomiar alb dla dzieci w dniu 2 grudnia 2023 r. od godz. 10. 00 w salce. Poniżej lista z przewidywaną godziną wejścia do pomiaru. Za nazwiskiem i imieniem dziecka, jest podana godzina wejścia do pomiaru. Koszt alby 220 zł. Cena wynegocjowana, niższa od ceny katalogowej.

Przy pomiarze alby wpłacamy zaliczkę w wysokości 100 zł.

Można mieć albę z lat ubiegłych, jeśli jest z naszej parafii  („chodzi” o krój i fason). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------LISTA - Pomiar ALB - 2 XII 2023 r. 

Lp.      nazwisko i imię przewidywana godzina wejścia do pomiaru

1          Abramczyk Zbigniew 12. 25

2          Bartnik Szymon 12. 30

3          Bendinger Bartosz 12. 35

4          Bogdziewicz Nadia 10. 00

5          Busiak Fryderyk 12. 40

6          Ciechomska Julia 10. 05

7          Denus Daria – ma albę

8          Dębkowska Lena 10. 10

9          Dratkowicz Antoni 12. 45

10        Dusza - Feręczkowski Maksymilian 12. 50

11        Dziewirz Amelia 10. 15

12        Gajda Liliana 10. 20

13        Głowinkowski Fabian 12. 55

14        Gongalo Dawid– ma albę

15        Jabłońska Zuzanna 10. 25

16        Jach Fabian 13. 00

17        Jończyk Maksymilian 13. 05

18        Jóźwik Kazimierz 13. 10

19        Józwiak Franciszek 13. 15

20        Kamecka Zuzanna – ma albę

21        Kmita Igor – ma albę

22        Krakowska Wiktoria 10. 30

23        Kunicka Klaudia 10. 35

24        Lange Maks – ma albę

25        Latuszek Zuzanna 10. 40

26        Lis Liliana 10. 45

27        Matusiak Kornelia 10.50

28        Michalak Hanna 10. 55

29        Mirowska Maria 11. 00

30        Mosińska Maria 11. 05

31        Muranowska Kornelia – ma albę

32        Olborska Antonina 11. 10

33        Olek Julia 11.15

34        Ostrowska Barbara 11. 20

35        Pająk Marcel 13. 20

36        Radecka Natalia 11. 25

37        Rosa Mikołaj 13. 25

38        Semenowicz Antoni 13. 30

39        Sodulska Alicja 11. 30

40        Szablewski Wojciech 13. 35

41        Szpiegowska Kornelia – ma albę

42        Szymańska Julia 11.35

43        Tarajko Jan 13. 40

44        Tomczyk Zofia 11. 40

45        Upshall Aleksandra– ma albę

46        Ubraniak Rafał 13. 45

47        Wdowiak Julian 13. 50

48        Wlazińska Nikola 11. 50

49        Wróblewska Lena 11. 55

50        Zentera Gabriel 13. 55

51        Ziółkowski Maciej 14. 00

52        Żmudzińska Magdalena 12. 00

53        Kaźmierczak Klaudia 12. 05

54        Kajszczak Lena 12. 10

55        Różycki Maciej 14. 05

56        Morawska Zuzanna – ma albę

57        Markowski Jakub 14. 10

58        Kaczorowski Jakub – ma albę

59        Pustelnik Maria 12. 15

60        Hranyczny Anna – ma albę

61        Santoni Flavia 12.20

*******************************************************
Roraty dla dzieci w Adwencie

1. Od poniedziałku do soboty o godz. 6. 45. (od 4 grudnia b. r. do 23 grudnia b. r. ) Po roratach będzie spotkanie połączone ze słodkim śniadaniem przy stole na plebanii. Dzieci, będą otrzymywać za udział w roratach obrazki potwierdzające ich obecność.

*********************************************************

Najbliższa katecheza dla dzieci 

przygotowujących się do I Komunii św. 

W niedzielę – 10 grudnia b.r. o godz. 10.45. Na spotkanie dzieci przynoszą uzupełnione katechizmy Katechezy parafialnej do strony 11 włącznie.

Również 10 grudnia b.r. podczas mszy św. o godz. 11. 30. zostaną poświęcone medaliki i łańcuszki dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. Medaliki i łańcuszki rodzice kupują indywidualnie dla swoich dzieci.

*******************************************************

Spotkanie z rodzicami w miesiącu grudniu b.r.  w ramach rekolekcji adwentowych.

1.  Do udziału zapraszamy w dniu 14 grudnia b.r. o  godz. 17.00 – Msza św. dla rodzin dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*********************************************************


UWAGA!!! WAŻNE!!! KATECHEZA PARAFIALNA DLA DZIECI 
JEST OBOWIĄZKOWA !!!

Poniżej materiały dla rodziców.

Spotkanie I

Temat: Czemu uroczyście przeżywać dzień I Komunii Świętej?

Celem spotkania jest uzmysłowienie związku między procesem wychowawczym młodego pokolenia, który w każdej społeczności wiąże się z obrzędami inicjacyjnymi, a procesem dojrzewania chrześcijanina do wiary. Konferencja ukazuje obrzęd I Komunii Świętej jako wydarzenie inicjacyjne dzieci w rodzinie i społeczeństwie. Istotą inicjacji jest wskazanie młodym ludziom na najistotniejszy element dorosłości. Społeczeństwo chrześcijańskie, które wiąże inicjację z sakramentem Eucharystii, wskazuje młodemu pokoleniu Chrystusa jako wzór dojrzałego i pełnego człowieczeństwa. Konferencja jest zaproszeniem rodziców decydujących się na organizację w swojej rodzinie I Komunii Świętej dzieci do postawienia sobie pytania, czy i na ile sami przyjmują Jezusa Chrystusa jako model człowieczeństwa.

Temat świadectwa: Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Jak odkryłem Jego znaczenie dla mnie i dla świata?

Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "I. Czemu uroczyście przeżywać dzień I Komunii Świętej?"

Spotkanie II

Temat: Dlaczego niedziela jest taka ważna?

Celem spotkania jest ukazanie świętowania niedzieli jako istotnego elementu chrześcijańskiego życia. Konferencja uzmysławia słuchaczom fakt funkcjonowania człowieka w rytmie lat i miesięcy jako skutek naszego zanurzenia w stworzony świat i na tym tle przedstawia niedzielę jako rytm czasu właściwy tylko człowiekowi ze względu na jego naturę przekraczającą doczesność. Niedziela jest czasem otwierającym nas na relację, na życie dla i z innymi, które ma swoje źródło w naszym podobieństwie do Boga.

Temat świadectwa: Jak przeżywam niedzielę? Jak przeżywa ją moja rodzina? Jak odkryłem znaczenie tego dnia dla mojego życia?

Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "II. Dlaczego niedziela jest tak ważna?"


Spotkanie III

Temat: Do kościoła nie przychodzimy się modlić

Celem spotkania jest ukazanie niedzielnego zgromadzenia wiernych jako liturgii, czyli dzieła całego ludu Bożego. Konferencja przedstawia liturgię jako wspólne działanie wszystkich, których łączy wiara w Chrystusa. Tłumaczy sposoby aktywnego sprawowania liturgii przez każdego uczestnika i zachęca do bardziej świadomego uczestnictwa we mszy świętej.

Temat świadectwa: Jak przeżywam mszę świętą? Które momenty liturgii są dla mnie ważne, a które trudne? Na czym polega mój wkład w sprawowanie mszy świętej?

Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "III. Do kościoła nie przychodzimy się modlić"
Spotkanie IV
Temat: Przebieg mszy świętej

 Celem spotkania jest ukazanie mszy świętej jako procesu, swego rodzaju drogi, którą przechodzimy etap po etapie, żeby otrzymać jej owoce. Konferencja omawia obrzędy wstępne i ich znaczenie, kształt liturgii Słowa i Eucharystii, wyjaśnia znaczenie obrzędów Komunii świętej. Temat świadectwa: Znaczenie mszy świętej w moim życiu. Jak do mszy się przygotowuję, jak ją przeżywam, jakie owoce z niej wynoszę?
Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "IV Przebieg mszy świętej"

SPOTKANIE V 
Temat: Eucharystia zbawia 

Celem spotkania jest ogłoszenie kerygmatu przez ukazanie Eucharystii jako miejsca, w którym on się uobecnia i realizuje w życiu Kościoła. Konferencja przypomina podstawowe orędzie chrześcijańskie o Bożej dobroci, ludzkim grzechu i Chrystusie, który jest nam dany jako zbawiciel. Temat świadectwa: Jak odkryłem drogę zbawienia w Chrystusie? Jak konkretnie realizuje się w moim życiu zbawcze działanie Chrystusa? Jak wiara przekłada się na moje życie? 
Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "V Eucharystia zbawia"

SPOTKANIE VI 
Temat: Spowiedź 

Celem spotkania jest ukazanie sakramentu pojednania jako konsekwencji wejścia na drogę wiary w Chrystusa. Konferencja wychodząc od fundamentalnej dla Kościoła wiary w to, że Chrystus jest wzorem człowieczeństwa, prowadzi słuchaczy do zrozumienia, że naturalne dla wierzących w Niego jest kształtowanie swojego sposobu myślenia i działania Jego nauce i duchowi, czyli nawrócenie. Spowiedź i przeżywanie sakramentu pojednania jest naturalną konsekwencją życia w rytmie Eucharystii, gdyż przekuwa więź z Panem na naśladowanie Go w codzienności. Temat świadectwa: Czym jest dla mnie spowiedź? Jak przeżywam sakrament pojednania? Co jest w nim dla mnie trudne? Jakie owoce spowiedzi widzę w moim życiu? 
Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "VI Spowiedź"

Znalezione obrazy dla zapytania EUCHARYSTIA