I KOMUNIA ŚWIĘTA 2023

 Pierwsza Komunia Święta w tym roku katechetycznym odbędzie się  14 maja 2023 r. 

Ze względu na dużą ilość dzieci , uroczystość będzie się odbywać podczas mszy św. o godz. 9. 30 i 11. 30 według następującego podziału:

 

14 V 2023 r. godz. 9. 30 dzieci ze szkół:

 - Szk. Podstawowa nr 116 w Łodzi,

- Szk. Podstawowa nr 2 w Konstantynowie Łódzkim,

- Szkoła muzyczna,

- Szk. Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim

-  Szk. Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim: klasa III B

 

14 V 2023 r. godz. 11. 30 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim z klasy III A, III C i III D.

 

Podczas spotkania z rodzicami w dniu 17 lutego 2023 r. przekazałem druk opinii dla katechetów. Wypełnioną opinię katechety o dziecku proszę dostarczyć do dnia 14 marca 2023 r.

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA:

- środa popielcowa – rozpoczęcie Wielkiego Postu . Msza św. o godz. 17. 00 lub 18. 00.


- drogi krzyżowe dla dzieci w piątki Wielkiego postu o godz. 17. 30 z wyjątkami:

 

W dniu 24 III 2023 r. o godz. 20. 00 Droga Krzyżowa z lampionami ulicami miasta Aleksandrowa Ł. z naszej parafii do parafii św. Archaniołów. (Nie będzie drogi krzyżowej o godz. 17. 30).


W dniu 31 III 2023 r. Droga Krzyżowa o godz. 16. 30 w trakcie rekolekcji parafialnych

 ( Nie będzie drogi krzyżowej o godz. 17. 30).


- Rekolekcje szkolne – wg ustaleń parafii, na terenie której znajdują się szkoły do których chodzą dzieci.


- Rekolekcje Wielkopostne dla naszych parafian od 30 III 2023 r. do 1 IV 2023 r.

30 III 2023 r o godz. 17. 00: Msza św. dla rodzin dzieci przygotowujących się do I Komunii św.       

 

KATECHEZY DLA DZIECI I SPOTKANIA Z NIMI:

W niedzielę – 12 marca 2023 r. o godz. 10.45 katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Dzieci przynoszą uzupełnione katechizmy.

 

W związku ze zmianą terminów spowiedzi w dekanacie, ulegnie zmianie termin spotkania z rodzicami.        


SPOTKANIE Z RODZICAMI  w dniu 16 marca 2023 r. (czwartek) godz. 18. 30.


Na spotkaniu oddajemy opinię katechety o dziecku.

Uzupełniamy wpłaty u księdza proboszcza za pamiątki (60 zł.) i książeczki z katechizmami ( 20 zł.)

Wybierzemy osoby do pomocy w przygotowaniu Uroczystości w kościele.

 

SPOTKANIE DZIECKA Z RODZICAMI I Z KS. PROBOSZCZEM

 

18 III 2023 r. godz. 9. 30 dzieci ze szkół:

 - Szk. Podstawowa nr 116 w Łodzi,

- Szk. Podstawowa nr 2 w Konstantynowie Łódzkim,

- Szkoła muzyczna,

-  Szk. Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim: klasa III D

 

25 III 2023 r. godz. 9. 30 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim z klasy III A, i III B.

 

15 IV 2023 r. godz. 9. 30 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim z klasy III C.

 

 

 

 


PIEŚNI NA LITURGIĘ MSZY ŚW. KOMUNIJNE POD LINKIEM:


UWAGA!!! WAŻNE!!! KATECHEZA PARAFIALNA DLA DZIECI 
JEST OBOWIĄZKOWA !!!

Poniżej materiały dla rodziców.


Spotkanie I

Temat: Czemu uroczyście przeżywać dzień I Komunii Świętej?

Celem spotkania jest uzmysłowienie związku między procesem wychowawczym młodego pokolenia, który w każdej społeczności wiąże się z obrzędami inicjacyjnymi, a procesem dojrzewania chrześcijanina do wiary. Konferencja ukazuje obrzęd I Komunii Świętej jako wydarzenie inicjacyjne dzieci w rodzinie i społeczeństwie. Istotą inicjacji jest wskazanie młodym ludziom na najistotniejszy element dorosłości. Społeczeństwo chrześcijańskie, które wiąże inicjację z sakramentem Eucharystii, wskazuje młodemu pokoleniu Chrystusa jako wzór dojrzałego i pełnego człowieczeństwa. Konferencja jest zaproszeniem rodziców decydujących się na organizację w swojej rodzinie I Komunii Świętej dzieci do postawienia sobie pytania, czy i na ile sami przyjmują Jezusa Chrystusa jako model człowieczeństwa.

Temat świadectwa: Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Jak odkryłem Jego znaczenie dla mnie i dla świata?

Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "I. Czemu uroczyście przeżywać dzień I Komunii Świętej?"

Spotkanie II

Temat: Dlaczego niedziela jest taka ważna?

Celem spotkania jest ukazanie świętowania niedzieli jako istotnego elementu chrześcijańskiego życia. Konferencja uzmysławia słuchaczom fakt funkcjonowania człowieka w rytmie lat i miesięcy jako skutek naszego zanurzenia w stworzony świat i na tym tle przedstawia niedzielę jako rytm czasu właściwy tylko człowiekowi ze względu na jego naturę przekraczającą doczesność. Niedziela jest czasem otwierającym nas na relację, na życie dla i z innymi, które ma swoje źródło w naszym podobieństwie do Boga.

Temat świadectwa: Jak przeżywam niedzielę? Jak przeżywa ją moja rodzina? Jak odkryłem znaczenie tego dnia dla mojego życia?

Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "II. Dlaczego niedziela jest tak ważna?"


Spotkanie III

Temat: Do kościoła nie przychodzimy się modlić

Celem spotkania jest ukazanie niedzielnego zgromadzenia wiernych jako liturgii, czyli dzieła całego ludu Bożego. Konferencja przedstawia liturgię jako wspólne działanie wszystkich, których łączy wiara w Chrystusa. Tłumaczy sposoby aktywnego sprawowania liturgii przez każdego uczestnika i zachęca do bardziej świadomego uczestnictwa we mszy świętej.

Temat świadectwa: Jak przeżywam mszę świętą? Które momenty liturgii są dla mnie ważne, a które trudne? Na czym polega mój wkład w sprawowanie mszy świętej?

Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "III. Do kościoła nie przychodzimy się modlić"
Spotkanie IV
Temat: Przebieg mszy świętej

 Celem spotkania jest ukazanie mszy świętej jako procesu, swego rodzaju drogi, którą przechodzimy etap po etapie, żeby otrzymać jej owoce. Konferencja omawia obrzędy wstępne i ich znaczenie, kształt liturgii Słowa i Eucharystii, wyjaśnia znaczenie obrzędów Komunii świętej. Temat świadectwa: Znaczenie mszy świętej w moim życiu. Jak do mszy się przygotowuję, jak ją przeżywam, jakie owoce z niej wynoszę?
Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "IV Przebieg mszy świętej"

SPOTKANIE V 
Temat: Eucharystia zbawia 

Celem spotkania jest ogłoszenie kerygmatu przez ukazanie Eucharystii jako miejsca, w którym on się uobecnia i realizuje w życiu Kościoła. Konferencja przypomina podstawowe orędzie chrześcijańskie o Bożej dobroci, ludzkim grzechu i Chrystusie, który jest nam dany jako zbawiciel. Temat świadectwa: Jak odkryłem drogę zbawienia w Chrystusie? Jak konkretnie realizuje się w moim życiu zbawcze działanie Chrystusa? Jak wiara przekłada się na moje życie? 
Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "V Eucharystia zbawia"

SPOTKANIE VI 
Temat: Spowiedź 

Celem spotkania jest ukazanie sakramentu pojednania jako konsekwencji wejścia na drogę wiary w Chrystusa. Konferencja wychodząc od fundamentalnej dla Kościoła wiary w to, że Chrystus jest wzorem człowieczeństwa, prowadzi słuchaczy do zrozumienia, że naturalne dla wierzących w Niego jest kształtowanie swojego sposobu myślenia i działania Jego nauce i duchowi, czyli nawrócenie. Spowiedź i przeżywanie sakramentu pojednania jest naturalną konsekwencją życia w rytmie Eucharystii, gdyż przekuwa więź z Panem na naśladowanie Go w codzienności. Temat świadectwa: Czym jest dla mnie spowiedź? Jak przeżywam sakrament pojednania? Co jest w nim dla mnie trudne? Jakie owoce spowiedzi widzę w moim życiu? 
Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "VI Spowiedź"


Znalezione obrazy dla zapytania EUCHARYSTIA