PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 2021

  Informacje dla rodziców  .

1. We wtorek - 20 kwietnia 2021 r. o godz. 18.30 spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych z grupy mszy św. o godz. 9. 30.

2. W środę - 21 kwietnia 2021 r. o godz. 18.30 spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych z grupy mszy św. o godz. 11. 30.

3. W piątek - 23 kwietnia 2021 r. o godz. 18.30 spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych z grupy mszy św. o godz. 13. 00.


W sobotę - 24 kwietnia 2021 r  od godz. 9.00 rozmowa z księdzem proboszczem dzieci, które były na katechezie 18 kwietnia 2021 i odebrały broszurkę pt. Tajemnica Mszy Świętej, wg. ustalonego porządku: 


Na rozmowę z ks. Proboszczem dzieci zabierają:
1. Niebieski uzupełniony katechizm do miesiąca kwietnia.
2. Zeszyt od religii - potwierdzenia zaliczeń katechizmu przez katechetkę
3. Książeczki obecności z różańca, rorat, drogi krzyżowej ( jeśli uczestniczyły)
Obowiązuje:
znajomość ( na pamięć) formuły spowiedzi świętej
znajomość ( zrozumienie) czym jest msza św. na podstawie przeczytanej broszury
znajomość treści katechez parafialnych, zawartych w katechizmie.

Lp.

nazwisko i imię

szkoła

klasa

GODZINA

1

Bal Jakub

Szkoła Podstawowa nr 1

III D

9. 00

2

Balcerek Filip

Szkoła Podstawowa nr 3

III A

9. 10

3

Białasiński Krzysztof

Szkoła Podstawowa nr 1

III D

9. 20

4

Bojanowski Mateusz

Szkoła Podstawowa nr 1

III A

9. 30

5

Gardo Jakub

Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi

III A

9. 40

6

Hajzral Borys

Szkoła Podstawowa nr 3

III C

9. 50

7

Jarmołowicz Hanna

Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi

III A

10. 00

8

Jeske Dawid

Szkoła Podstawowa Scholar

III A

10. 10

9

Kantor Nataniel

Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi

III A

10. 20

10

Kopeć Magdalena

Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi

III A

10. 30

11

Korona Stanisław

Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi

III A

10. 40

12

Kurzawa Klaudia

Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi

III A

10. 50

13

Kustra Ksawery

Szkoła Podstawowa w Rudzie Bugaj

IV

11. 00

14

Lehman Eryk

Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi

III B

11. 10

15

Lisiak Weronika

Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi

III A

11. 20

16

Matyjaszczyk Paulina

Szkoła Podstawowa nr 4

III B

11. 30

17

Mielczarek Hanna

Szkoła Podstawowa nr 1

III A

11. 40

18

Panek Mikołaj

Szkoła Podstawowa nr 3

III B

11. 50

19

Piaseczna Nadia

Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi

III B

12. 00

20

Piłkowski Maciej

Szkoła Podstawowa nr 3

III A

12. 10

21

Plem Daniel

Szkoła Podstawowa nr 3

III B

12. 20.

22

Płuciennik Lena

Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi

III A

12. 30

23

Polak Franciszek

Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi

III A

12. 40

24

Stawiszyński Aleksander

Szkoła Podstawowa nr 1

III C

12. 50

25

Szablewska Helena

Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi

III B

13. 00

26

Szlawska Klementyna

Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi

III A

13.10

27

Tybura Szymon

Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi

III B

13. 20

28

Walińska Natasza

Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi

III A

13. 30

29

Wielgos Radosław

Szkoła Podstawowa nr 1

III C

13. 40


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   


KATECHEZA PARAFIALNA DLA DZIECIUWAGA!!! WAŻNE!!! KATECHEZA PARAFIALNA DLA DZIECI 
JEST OBOWIĄZKOWA !!!

Nadal w kaplicy
obowiązują ograniczenia ilości przebywających osób. 
Dlatego dzieci dzielimy na dwie grupy.

I grupa: dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim.

II grupa: dzieci z pozostałych Szkół.

KATECHEZY BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ WG POWYŻSZEGO PODZIAŁU

I grupa: 11 KWIETNIA 2021 r. godz. 10. 45 w kaplicy
II grupa: 18 KWIETNIA 2021 r. godz. 10. 45 w kaplicy

Na powyższe spotkanie dzieci zabierają uzupełnione katechizmy.

Materiały dla rodziców.


Błogosławieństwo medalików dzieci komunijnych


      Zwykle w bliskości uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, dzieciom, które przygotowują się do I Komunii świętej, zostają pobłogosławione medaliki, krzyżyki, które mają być pamiątką tego szczególnego czasu w ich życiu.  W przygotowaniu do przyjęcia po raz pierwszy Chrystusa w Komunii świętej rodzice pragną przekazać swoim dzieciom medalik — symbol wiary. Jest to znak przynależności do Boga, do Bożej Matki. Noszenie medalika nie oznacza zabezpieczania się „amuletem”, uprawiania magii. Jest to wyraz żywej wiary: Jestem Twój, o Boże. Ma on być także pamiątką tego, co się dokonało podczas chrztu św., kiedy staliśmy się dziećmi Bożymi i zobowiązaliśmy się do dawania świadectwa o Bogu w swoim codziennym życiu. 

Poniżej film o "Cudownym Medaliku"


Spotkanie I

Temat: Czemu uroczyście przeżywać dzień I Komunii Świętej?

Celem spotkania jest uzmysłowienie związku między procesem wychowawczym młodego pokolenia, który w każdej społeczności wiąże się z obrzędami inicjacyjnymi, a procesem dojrzewania chrześcijanina do wiary. Konferencja ukazuje obrzęd I Komunii Świętej jako wydarzenie inicjacyjne dzieci w rodzinie i społeczeństwie. Istotą inicjacji jest wskazanie młodym ludziom na najistotniejszy element dorosłości. Społeczeństwo chrześcijańskie, które wiąże inicjację z sakramentem Eucharystii, wskazuje młodemu pokoleniu Chrystusa jako wzór dojrzałego i pełnego człowieczeństwa. Konferencja jest zaproszeniem rodziców decydujących się na organizację w swojej rodzinie I Komunii Świętej dzieci do postawienia sobie pytania, czy i na ile sami przyjmują Jezusa Chrystusa jako model człowieczeństwa.

Temat świadectwa: Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Jak odkryłem Jego znaczenie dla mnie i dla świata?

Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "I. Czemu uroczyście przeżywać dzień I Komunii Świętej?"

Spotkanie II

Temat: Dlaczego niedziela jest taka ważna?

Celem spotkania jest ukazanie świętowania niedzieli jako istotnego elementu chrześcijańskiego życia. Konferencja uzmysławia słuchaczom fakt funkcjonowania człowieka w rytmie lat i miesięcy jako skutek naszego zanurzenia w stworzony świat i na tym tle przedstawia niedzielę jako rytm czasu właściwy tylko człowiekowi ze względu na jego naturę przekraczającą doczesność. Niedziela jest czasem otwierającym nas na relację, na życie dla i z innymi, które ma swoje źródło w naszym podobieństwie do Boga.

Temat świadectwa: Jak przeżywam niedzielę? Jak przeżywa ją moja rodzina? Jak odkryłem znaczenie tego dnia dla mojego życia?

Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "II. Dlaczego niedziela jest tak ważna?"


Spotkanie III

Temat: Do kościoła nie przychodzimy się modlić

Celem spotkania jest ukazanie niedzielnego zgromadzenia wiernych jako liturgii, czyli dzieła całego ludu Bożego. Konferencja przedstawia liturgię jako wspólne działanie wszystkich, których łączy wiara w Chrystusa. Tłumaczy sposoby aktywnego sprawowania liturgii przez każdego uczestnika i zachęca do bardziej świadomego uczestnictwa we mszy świętej.

Temat świadectwa: Jak przeżywam mszę świętą? Które momenty liturgii są dla mnie ważne, a które trudne? Na czym polega mój wkład w sprawowanie mszy świętej?

Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "III. Do kościoła nie przychodzimy się modlić"
Spotkanie IV

Temat: Przebieg mszy świętej

 Celem spotkania jest ukazanie mszy świętej jako procesu, swego rodzaju drogi, którą przechodzimy etap po etapie, żeby otrzymać jej owoce. Konferencja omawia obrzędy wstępne i ich znaczenie, kształt liturgii Słowa i Eucharystii, wyjaśnia znaczenie obrzędów Komunii świętej. Temat świadectwa: Znaczenie mszy świętej w moim życiu. Jak do mszy się przygotowuję, jak ją przeżywam, jakie owoce z niej wynoszę?
Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "IV Przebieg mszy świętej"

SPOTKANIE V 
Temat: Eucharystia zbawia 

Celem spotkania jest ogłoszenie kerygmatu przez ukazanie Eucharystii jako miejsca, w którym on się uobecnia i realizuje w życiu Kościoła. Konferencja przypomina podstawowe orędzie chrześcijańskie o Bożej dobroci, ludzkim grzechu i Chrystusie, który jest nam dany jako zbawiciel. Temat świadectwa: Jak odkryłem drogę zbawienia w Chrystusie? Jak konkretnie realizuje się w moim życiu zbawcze działanie Chrystusa? Jak wiara przekłada się na moje życie? 
Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "V Eucharystia zbawia"

SPOTKANIE VI 
Temat: Spowiedź 

Celem spotkania jest ukazanie sakramentu pojednania jako konsekwencji wejścia na drogę wiary w Chrystusa. Konferencja wychodząc od fundamentalnej dla Kościoła wiary w to, że Chrystus jest wzorem człowieczeństwa, prowadzi słuchaczy do zrozumienia, że naturalne dla wierzących w Niego jest kształtowanie swojego sposobu myślenia i działania Jego nauce i duchowi, czyli nawrócenie. Spowiedź i przeżywanie sakramentu pojednania jest naturalną konsekwencją życia w rytmie Eucharystii, gdyż przekuwa więź z Panem na naśladowanie Go w codzienności. Temat świadectwa: Czym jest dla mnie spowiedź? Jak przeżywam sakrament pojednania? Co jest w nim dla mnie trudne? Jakie owoce spowiedzi widzę w moim życiu? 
Poniżej materiał filmowy z konferencji:pt. "VI Spowiedź"


Znalezione obrazy dla zapytania EUCHARYSTIA