RORATY 2019
Kolejne roraty za nami. Apetyty dopisują!
Zapraszamy już jutro na godzinę 6:45.

Zachęcamy również wszystkie dzieci, aby przynosiły na roraty serduszka z dobrymi uczynkami, które udało im się spełnić (prosimy podpisać je imieniem i nazwiskiem). Pod koniec każdej mszy roratniej losowane jest jedno serduszko, a wygrana osoba może zabrać ze sobą na jeden dzień figurkę Matki Boskiej.

RORATY 2019

Rozpoczęliśmy roraty! Serdecznie dziękujemy za liczną obecność i wspólną modlitwę. 
Przypominamy, że na Msze św. RORATNIE zapraszamy od poniedziałku do soboty o godz. 6.45. Podczas tegorocznych rorat, pragniemy dzieciom przybliżyć postać prymasa Polski ks. Stefana Wyszyńskiego w oczekiwaniu na jego beatyfikacje. Na roraty zapraszamy z lampionami. Po roratach dzieci i młodzież idącą do szkoły zapraszamy na słodką bułkę i kakao. Rodziców zapraszamy na kawę.
Tradycyjnie ogłaszamy konkursy związane z Adwentem: na najpiękniej ręcznie wykonany lampion adwentowy oraz wzorcową frekwencję na Roratach.ADWENT 2019

Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów.

Wraz z Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski, któremu towarzyszyć będzie hasło: Oto Wielka Tajemnica wiary.

Zapraszamy na Msze św. RORATNIE od poniedziałku do soboty o godz. 6.45. Podczas tegorocznych rorat, pragniemy dzieciom przybliżyć  postać prymasa Polski ks. Stefana Wyszyńskiego w oczekiwaniu na jego beatyfikacje. Na roraty zapraszamy z lampionami. Po roratach dzieci i młodzież idącą do szkoły zapraszamy na słodką bułkę i kakao. Rodziców zapraszamy na kawę.

Tradycyjnie ogłaszamy konkursy związane z Adwentem: na najpiękniej ręcznie wykonany lampion adwentowy i za wzorcową frekwencję na Roratach.

WSPOMNIENIE ŚW.CECYLII

W środę po wieczornej mszy św. wraz z chórem świętowaliśmy wspomnienie ich patronki - św.Cecylii. 😇
Dziękujemy wszystkim za wspólny czas oraz zapraszamy chętnych do przyłączenia się do naszego chóru parafialnego.
🎶 Próby odbywają się w środy o 18:30 w salce parafialnej. 🎶UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

Uroczystość Chrystusa Króla w naszej Parafii to dzień pełen radości. 
Serdecznie gratulujemy nowym ministrantom i kandydatom wprowadzenia w posługę LSO. Życzymy Wam, abyście zawsze służyli tak, jak wypowiedzieliście to w słowach przyrzeczenia - pobożnie, gorliwie i radośnie! 

Dodatkowo podczas mszy św. o godzinie 9:30 zostały poświęcone opłatki na nasze stoły wigilijne, a podczas mszy św. o godzinie 13:00 modliliśmy się w intencji Pana organisty oraz obecnych i przyszłych członków chóru parafialnego z racji przypadającego w miniony piątek wspomnienia św.Cecylii.
Dziękujemy wszystkim za radość i wspólną modlitwę! 

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM

Od przyszłej niedzieli wychodząc z kaplicy będziemy mogli nabyć świece Caritas i tym samym wesprzeć akcję  Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

"W pierwszą niedzielę adwentu po raz 25. Rozpoczynamy Akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.  Jak co roku symbolem akcji są świece, które mają znaleźć się na wigilijnych stołach. Pieniądze z ich sprzedaży zostaną przekazane potrzebującym dzieciom ..."

>> O DZIELE CARITAS

CZYM MOGĘ SŁUŻYĆ? | DZIEŃ JEDNOŚCI LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA 2019

https://www.archidiecezja.lodz.pl/

Czym mogę służyć? | Dzień jedności Liturgicznej Służby Ołtarza 2019https://www.archidiecezja.lodz.pl/


Czym mogę służyć? | Dzień jedności Liturgicznej Służby Ołtarza 2019
https://www.archidiecezja.lodz.pl/

PAKOWANIE OPŁATKÓW

Trwa właśnie przygotowanie opłatków na wigilijne stoły naszych Parafian. Rąk do pracy jest naprawdę dużo - serdecznie dziękujemy!
NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Podczas mszy św. o godz. 9.30 nastąpi poświęcenie opłatków na wieczerzę wigilijną. Podczas mszy św. o godz. 11.30 wprowadzenie w posługę ministranta i kandydata na ministranta LSO. Natomiast po mszy św. o godz. 13.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt oddania Chrystusowi Królowi Wszechświata.

Ofiary składane na tace przeznaczymy  na potrzeby Seminarium Duchownego w Łodzi.

"Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją:

Przyjdź królestwo Twoje!..." https://brewiarz.pl/czytelnia/krol.php3

PAKOWANIE I ROZPROWADZANIE OPŁATKÓW W NASZEJ PARAFII

W środę od godz. 9.00 w salce pakowanie opłatków na stół wigilijny. Prosimy o pomoc w pakowaniu i roznoszeniu. Chętnych do zaangażowania się w tak wielkim przedsięwzięciu prosimy o kontakt od wtorku do czwartku w kancelarii parafialnej. Prosimy o zabranie dowodów osobistych w celu wydania upoważnienia do roznoszenia opłatków.

Spotkanie dla osób, które zgłoszą się do roznoszenia opłatków w piątek o godz. 18.30 w salce.


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA 2019 R.


Dzisiaj o godzinie 9.00 odbyła się msza święta w intencji naszej Ojczyzny.
Po mszy św. odśpiewaliśmy wspólnie hymn państwowy oraz zostały złożone kwiaty przy pomniku J.Piłsudskiego. 🇵🇱
Dziękujemy za wspólną modlitwę!        
WIĘCEJ ZDJĘĆ:
11 listopada 2019 - galeria

11 LISTOPADA - MSZE SW. W INTENCJI OJCZYZNY

Jutro  – 11 listopada – 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Msze św. o godz. 7.00 ; 9.00 św. w intencji Ojczyzny,  i 18.00. Po mszy św. za Ojczyznę złożymy kwiaty przy pomniku J. Piłsudskiego i odśpiewamy hymn państwowy.


ODPUST ZUPEŁNY ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

Przypominamy, że do  piątku włącznie można uzyskać odpust zupełny za dusze w Czyśćcu cierpiące. Warunkami uzyskania tej łaski są: pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii Świętej, brak przywiązania do żadnego, nawet najmniejszego, grzechu oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Zachęcamy do podjęcia tej praktyki, która pomoże bliskim zmarłym wejść do chwały zbawionych w niebie.

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH 2019 R.

W kruchcie kaplicy przyjmujemy na wypominki za zmarłych. Wypominki jednorazowe będą odczytywane podczas nabożeństwa na cmentarzu w dniu 1 listopada przy IV i V STACJI oraz 2 listopada w naszej kaplicy po mszy św. o godz. 18.00. Natomiast modlitwa za zmarłych w wypominkach rocznych  i półrocznych będzie  się odbywać od I niedzieli listopada po pierwszej mszy św. 

Na wypominki przyjmujemy również w godzinach urzędowania kancelarii.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY 2019 R.

1 listopada jest dniem radości! Kościół katolicki w tym dniu uroczyście świętuje znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych. Kościół cieszy się, że bardzo wielu zmarłych przebywa u Boga w niebie. Podkreśla w tym dniu, że wszyscy są powołani do świętości i każdy z nas ma na nią szansę.

Starajmy się każdego dnia dążyć do świętości! W sobotę: dzień zaduszny – 2 listopada – msze św. w naszej kaplicy o godz. 7.00 i 18.00. Po mszy św. o godz. 18.00 procesja z modlitwami wypominkowymi wewnątrz kaplicy. Różaniec o godz. 17.30.
W dniach 1 i 2 listopada na cmentarzu odbywać się będzie tradycyjna zbiórka ofiar na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego naszej Archidiecezji.

Panie, Andrzeju,dziękujemy za 5 lat pracy....❤️❤️

  Pan Andrzej Koszeluk  nasz kościelny kończy pracę w naszej parafii z dniem 31 października br. 

Zapraszamy wszystkich na Mszę Świętą w czwartek 31.10.2019 r. na godzinę 18.30 w intencji dziękczynnej za Pana Andrzeja .Obraz może zawierać: 8 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją

PODZIĘKOWANIE KS. JANOWI ZA TRZYLETNIĄ PRACĘ W PARAFII 20 VIII 2019 R. GODZINA 18.00


1.  Ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś z dniem 25 sierpnia br., zwolnił z obowiązków wikariusza parafii Zesłania Ducha Świętego w Aleksandrowie Łódzkim ks. Jana Czekalskiego i z tymże dniem mianował go proboszczem parafii M.B. Fatimskiej w Łodzi.

2.   W związku z decyzją ks. Arcybiskupa 20 sierpnia br. – we wtorek podczas mszy św. o godz. 18.00 podziękujemy ks. Janowi za trzyletnią pracę w  naszej parafii i pogratulujemy awansu.

Święto Młodych - 8 czerwca 2019 r. (film promocyjny)


    
     Młodzież przygotowująca się do bierzmowania z klas III Gimnazjum oraz klas VII i VIII Szkoły Podstawowej bierze udział  w sobotę 8 czerwca br. w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w parafii Świętych Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim w Święcie Młodych – BierzMówANie!
Rozpoczęcie o godz. 15.00, planowane zakończenie o godz. 21.00.
W programie poznanie historii św. Faustyny w Aleksandrowie Łódzkim, spotkanie z osobami czekającymi na ciebie, taniec, radość, Msza św., uwielbienie, poczęstunek i błogosławieństwo na dalszą drogę.