Spływ kajakowy Liturgicznej Służby Ołtarza

 

8 czerwca 2024 roku ministranci
i lektorzy z Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Aleksandrowie Łódzkim oraz ich ojcowie wraz z opiekunem LSO ks. Grzegorzem Sobczakiem odbyli ekscytujący spływ kajakowy rzeką Wartą. Trasa z Księżych Młynów do Uniejowa jaką pokonali uczestnicy spływu liczy około 12 kilometrów.Wrażenia i reakcje po spływie były zdecydowanie pozytywne. „To były niezwykłe chwile!”  powiedział  jeden
z ministrantów. Po spływie cała grupa 
w doskonałych humorach udała się na spacer po Uniejowie, a przy okazji na przepyszne lody. Następnie przejechaliśmy do Poddębic na pizzę. Ostatnim punktem był powrót do Aleksandrowa
i pożegnanie się ze wszystkimi na parkingu przed parafią.

              Autor tekstu: Tymoteusz Pawłowski

Dziękujemy rodzicom ministrantów za pomoc w organizacji wspólnego wyjazdu! 😊


Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 

W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii – napisali członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w Stanowisku w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia.

Członkowie Rady Stałej KEP przypominają punkt 47. Deklaracji Dykasterii Nauki Wiary Dignitas infinita o godności człowieka. „Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji” – czytamy w Deklaracji.

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wiernych do włączenia się w papieską inicjatywę pierwszych Światowych Dni Dzieci, które będą obchodzone 25 i 26 maja br. Członkowie Rady Stałej proszą również, by w modlitwach pamiętać „także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca”.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst Stanowiska: 

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

19 czerwca 2024 r. uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Odpust Parafialny. Pragniemy zaprosić do wspólnego świętowania z racji Imienin naszej parafii. O GODZINIE 11. 30 UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA W INTENCJI PARAFIAN  I OFIARODAWCÓW z procesją Eucharystyczną. Przewodniczyć jej będzie ks. Piotr Przybysz. Nie będzie mszy św. o godz. 13. 00.

Następnie wspólnotowe spotkanie przy atrakcjach, kawie, herbacie i pysznym cieście. Na to nasze świętowanie zapraszamy wszystkich parafian i gości. 


Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: „Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?” Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: „Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział.” One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. 

( Mk 16,1-8 )

Drodzy Parafianie i mili Goście!

W ten radosny dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa, od Jego pustego grobu przekazujemy najserdeczniejsze życzenia, aby Zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.

                                                              Z darem modlitwy i radosnym Alleluja !!

Ks. Adam Janiszewski - proboszcz

Ks. Grzegorz Sobczak - wikariusz


 

Święte Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. 

adoracja w ciemnicy do godz. 21. 00

Wielki Piątek

Jutrznia o godz. 8. 00.

w godz. 8. 00 - 18. 00. Adoracja Najświętszego Sakramentu

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00.

Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21.00.


Wielka Sobota to dzień wielkiej ciszy, modlitwy, skupienia, oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. 


 Jutrznia o godz. 8. 00.

w godz. 8. 00 - 19. 30. Adoracja Najświętszego Sakramentu


Od godz. 9. 00 do 16. 00 i o godz. 18. 00 będziemy święcić pokarmy na stół wielkanocny. Każdy będzie trzymał swój koszyk ze święconką. Zachęcamy, aby po poświęceniu pokarmów znaleźć czas na adorację Pana Jezusa w Grobie Pańskim.

Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20. 00. z procesją rezurekcyjną.

Wigilia Paschalna jest szczytem roku liturgicznego. Tylko dzięki zmartwychwstaniu  wszystko, co Pan Jezus mówił i czynił, ma sens. Świeca paschalna zapalona w ciemnym kościele jest symbolem Jezusa Zmartwychwstałego – naszego jedynego Światła. Świece przyniesione przez wiernych zapala się od płomienia świecy paschalnej i cały kościół napełnia się światłem.

nie będzie procesji w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6. 00.

Niedziela Wielkanocna

Msze św.: 7. 30, 9. 30, 11. 30, 13. 00, 18. 00

Rekolekcje wielkopostne 2024


 

Nowenna w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego (16-24 marca 2024 r.)

To szczególny czas modlitwy Kościoła w Polsce za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. Jerzego Popiełuszki.

Od 16 do 24 marca zapraszamy do włączenia się w ogólnopolską Nowennę w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. Będziemy się modlić do 24 marca po każdej mszy św. 

Zachęcamy także do indywidualnej modlitwy w domach i rodzinach szczególnie w godzinie po Apelu Jasnogórskim o 21:20.Droga Krzyżowa w piątek 15 marca 2024 r.. Rozpoczęcie o godz. 20. 00 w Parafii Św. Archaniołów


   W piątek –  15 marca odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. Rozpoczęcie w parafii św. Archaniołów o godz. 20.00., zakończenie w naszej parafii.

Będziemy się modlić w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. Prosimy o przyniesienie na drogę krzyżową świec i lampionów.

Nie będzie dróg krzyżowych o dotychczasowych godzinach. Bezpośrednio po mszy o godz. 17. 00 adoracja Najświętszego Sakramentu z koronką do Bożego Miłosierdzia.


 

Ekstremalna Droga Krzyżowa w piątek 22 marca. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 19. 00 w Świnicach Warckich

 


Na stronie internetowej org.plmożna zapisywać się już na tegoroczną Ekstremalną Drogę Krzyżową organizowaną w parafii Św. Archaniołów w naszym mieście. 
Trasa prowadzi ze Świnic Warckich do naszej świątyni. 
Ekstremalna Droga Krzyżowa w piątek 22 marca. 
Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 19. 00 w Świnicach Warckich

Peregrynacja relikwii Rodziny Ulmów

Od soboty 9 marca 2024 r. rozpocznie się peregrynacja relikwii Rodziny Ulmów  w naszej archidiecezji. Do Łódzkiej Archikatedry na godz. 1800 w sobotę zaproszone są min. rodziny, natomiast do parafii Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, także na godz. 1800 młodzież. Program peregrynacji jest następujący:

Rekolekcje wielkopostne dla szkół podstawowych

Rekolekcje szkolne dla uczniów Szkół Podstawowych w Aleksandrowie Łódzkim odbędą od 4 marca 2024 r. do 8 marca 2024 r. Program rekolekcji został ustalony przez ks. Dziekana z dyrektorami szkół, które należą do Parafii Św. Archaniołów. Plan  został nam przekazany przez ks. Dziekana i jest wywieszony w gablocie parafialnej. 

PLAN REKOLEKCJI KLIKNIJ

KINO Spójnia w Aleksandrowie Łódzkim zaprasza na seans filmu:

POWOŁANY 2. W dniu 3 marca ( niedziela) godz.: 13:40


Opis filmu :

Utalentowany plastycznie Arek doznaje miłosnego zawodu. Wyładowując złość, niszczy ogrodzenie przypadkowego domu. Na jego nieszczęście świadkiem wydarzenia jest ksiądz, który przyjaźni się z właścicielem posesji. Duchowny proponuje Arkowi, że sprawa rozejdzie się po kościach pod warunkiem, że chłopak pomoże w odmalowaniu zniszczonego kościoła. Stara świątynia wkrótce staje się schronieniem dla znajomych Arka, którym grozi poważne niebezpieczeństwo. Ksiądz, widząc problemy, z jakimi mierzą się jego niespodziewani goście, opowiada im cztery inspirujące, prawdziwe, a do tego szalenie spektakularne historie... "Powołany 2" to kontynuacja internetowego hitu, który stał się fenomenem w sieci i dotarł do milionów widzów na całym świecie. Tym razem powraca na wielkim ekranie w gwiazdorskiej obsadzie.
Rezerwacja biletów telefonicznie i internetowo. Powołując się na naszą parafię cena biletu 17 zł.
Kontakt z kinem Spójnia 726 506 506.


Skarbonka Jałmużny wielkopostnej 2024

https://www.caritas.lodz.pl/aktualnosci

Na Wielki Post Caritas Archidiecezji Łódzkiej przygotowała kampanię zachęcającą do ożywienia tradycji jałmużny wielkopostnej. 

Z kruchty kaplicy możemy wziąć skarbonkę na jałmużnę wielkopostną. Skarbonki złożymy w niedzielę palmową, przed ołtarzem, jako jałmużnę.

Datki zbierane w ramach jałmużny przeznaczone będą na pomoc seniorom, osobom chorym i ubogim w parafii

Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej - 16 III 2024 r.


W dniu 16 marca 2024 r. organizujemy wyjazd do Górki Klasztornej, aby uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej. Koszt 100 zł. Zapisy i wpłaty w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej.

DROGA KRZYŻOWA w piątki o godz. 17. 30 i 18. 30

    W piątek Droga Krzyżowa o godz. 17. 30 z udziałem i rozważaniami dla  dzieci 


    i o godz.18.30 z udziałem młodzieży. 

    W najbliższy piątek podczas Drogi Krzyżowej i o godz.18.30  będziemy modlić się w intencji osób uzależnionych od alkoholu i innych używek. 

  Po zakończeniu tej drogi krzyżowej wystawienie Najświętszego Sakramentu i półgodzinna adoracja z koronką do Bożego Miłosierdzia. Będzie w tym czasie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.


 

POPIELEC A.D. 2024

 

     W najbliższą środę – 14 lutego – przypada Popielec, który rozpoczyna w Kościele czas Wielkiego Postu. To dzień, kiedy wchodzimy na drogę pokuty i nawrócenia. Zewnętrznym znakiem takiej postawy jest obrzęd posypania głów popiołem. Kapłan posypując nasze głowy, wypowie słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Ten starożytny gest jest wyrazem pokuty, uniżenia przed Bogiem.

     

Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem o godz.: 7.00, 9.00, 17. 00 i 18. 00. 

W środę popielcową, zbiórka ofiar do puszek na wsparcie charytatywnych dzieł Caritas naszej Archidiecezji.


W środę popielcową obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa mniejsze oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych).


2 II 2024 r. Święto Ofiarowania Pańskiego

 Msze Święte z poświęceniem gromnic o godz. 7.00; 9.00 intencji Koła Żywego Różańca Matki Bożej Gromnicznej i 18.00. 


Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia Chrystusa daje w liturgii szczególnie uroczysty charakter. To jedyny dzień w roku, kiedy błogosławione są świece przyniesione przez wiernych do kościoła. Od 1997 r. Kościół tego dnia przeżywa też Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Święto Ofiarowania Pańskiego nazywane jest popularnie świętem Matki Bożej Gromnicznej. Obchodom towarzyszy ceremonia poświęcenia świec przyniesionych przez wiernych. Ich płomień symbolizuje Jezusa Chrystusa. Jest to nawiązanie do postawy starca Symeona, który – jak podaje Ewangelia – wziął na ręce Jezusa i wypowiedział słowa: „Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela”. 
 
Nazwa świec „gromnice” pochodzi od staropolskiego przymiotnika „gromny” – grzmiący. Wierzono, że poświęcona gromnica będzie chronić dom od gromu, w związku z tym w czasie burzy zapalano świece i stawiano je w oknie, modląc się o oddalenie piorunów. Gromnicę wręczano również konającym, aby ochronić ich przed napaścią złych duchów. 
 
Zgodnie z decyzją papieża Jana Pawła II od roku 1997 w święto Ofiarowania Pańskiego obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W Polsce jest ponad 31,1 tys. osób konsekrowanych. 

Światowy Dzień Trędowatych


Ostatnia niedziela stycznia, w którą przypada Światowy Dzień Trędowatych. 
Jest to okazja, by pomodlić się za cierpiących na tę straszliwą chorobę, 
za tych wszystkich, którzy im spieszą z pomocą, a także za wszystkich chorych, opuszczonych i wykluczonych.

BOŻE NARODZENIE A.D. 2023


 Adoracja Dzieciątka (obraz Correggia) źródło wikipedia.org/wiki/Adoracja_Dzieciątka_(obraz_Correggia)

Drodzy Parafianie! 

Mili Goście!

Klękamy  dziś  przed Bożym Dziecięciem z hołdem wierności i uwielbienia, przyjmując wiadomość od Aniołów, że Chrystus nam się narodził. To jest właśnie centralne wydarzenie w całej naszej historii ludzi żyjących na ziemi. 

Od tej chwili Bóg - Człowiek jest z nami. Połączył swój los z naszym losem... Niech przy świetle betlejemskiej Gwiazdy Zbawienia, ustąpią ciemności, stopnieje nienawiść, niech połączą się serca bratnie i niech zapanuje "Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli". 

Wszelkich Bożych łask, od Pana Jezusa życzą kapłani:

ks. Adam Janiszewski - proboszcz

ks. Grzegorz Sobczak - wikariusz 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2023 /od czwartku 14 grudnia do soboty 16 grudnia /

 


Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe od czwartku 14 grudnia 2023 r. do soboty 16 grudnia 2023 r. 

Poprowadzi je ks. Wojciech Żelewski – proboszcz parafii św. Katarzyny w Poddębicach. Zawierzamy ten szczególny czas i osobę ks. rekolekcjonisty prowadzeniu Ducha Świętego. Zachęcamy do udziału i przygotowania się duchowo do Świąt Bożego Narodzenia. 

                                              CZWARTEK  14 GRUDNIA 2023 r.

9. 00  – Msza św. z nauką ogólną

17. 00Msza św. dla rodzin dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

18. 00 – Msza św. z nauką ogólną 

PIĄTEK  15 GRUDNIA 2023 r.

9. 00  – Msza św. z nauką ogólną

17. 00Msza św. z nauką ogólną
18. 00 – Msza św. dla rodzin młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
 

SOBOTA  16 GRUDNIA 2023 r.

 

Dzień spowiedzi – Rozpoczęcie spowiedzi pół godziny przed mszami św. 

9. 00  – Msza św. z nauką ogólną

10. 30  – Msza św. z nauką dla chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych

17. 00Msza św. z nauką ogólną

18. 00 – Msza św. z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji


Oblicze Jezusa | 22 października 2023 r. (niedziela) o godz. 15:45 w kinie Spójnia w Aleksandrowie Łódzkim


   W dniu 22 października 2023 r. (niedziela) o godz. 15:45 w kinie Spójnia w naszym mieście odbędzie się projekcja  filmu „OBLICZE JEZUSA”. Film opowiada o wizerunkach Jezusa, które On sam nam pozostawił, a które zachowały się do naszych czasów, tj. o Całunie Turyńskim i o Chuście z Manoppello. Ponadto film opowiada o niezwykłym wizerunku - obrazie, który znany jest na całym świecie, a którego powstanie i cechy są wyjątkowe i naukowo niewytłumaczalne, tj. o wileńskim obrazie Jezusa Miłosiernego. Rezerwacja biletów telefonicznie i internetowo.


Inauguracja „Synodu Parafialnego” w naszej parafii
Wczoraj w łódzkiej archikatedrze o godz. 12.00 odbyła się inauguracja „Synodów Parafialnych”, w której uczestniczyli przedstawiciele naszej parafii wraz z Księdzem Proboszczem. Każda delegacja otrzymała świecę, która będzie symbolizowała obecność Ducha Świętego oraz jedność całej diecezji. Inauguracja „Synodu Parafialnego” w naszej parafii z uroczystym zapaleniem świecy odbyła się dzisiaj podczas mszy św. o godz. 9. 30.