INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE
21 kwietnia – 28 kwietnia 2019 r21 IV
Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego

6. 00
Za parafian
9. 30
+ Waldemara Chmieleckiego – 21 r. śm.; Kazimierza Frątczaka – 6 r. śm.
11. 30
+ Mirosława Kmieć – 2 r. śm.; Weronikę, Józefa, Henryka, Jerzego i Stanisława Kmieć

13. 00
+ Irenę, Mariana, Czesława Paciorkowskich; Antoninę, Władysława, Kazimierza Adamiaków; Danielę Płóciennik; Romana, Barbarę Zwierzchowskich; dziadków Paciorkowskich, Adamiaków, Felczaków i Micielskich
18. 00
+ Antoninę, Kazimierza Kaczmarków – 30 r. śm.;
Teresę Kaczmarek – 21 r . śm.

22 IV
Poniedziałek
Wielkanocny
7. 30
+ Franciszkę, Jana Łabęckich; Joannę, Józefa Ziąbka
9. 30
+ Stanisława Chałupka – 2 r. śm.; ++ rodz. Chałupków, Kaczanowskich i Tumelów
11. 30
+ Mirosława Opoczyńskiego – 5 r. śm.; Irenę i Wacława Opoczyńskich
13. 00
+ Rodziców Domańskich i Pogońskich; Irenę Dróżdż; Stanisława Wiatr
18. 00
+ Władysławę, Mieczysława, Karola Abramczyk; ++ rodz. Abramczyków i Sikorskich

23 IV
Wtorek
7. 00
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny z rodziną
17. 00
+ Genowefę i Józefa Walczak; Stanisława Adach
18. 00
+ Andrzeja Grzelewskiego – 32 r. śm.; Mariannę Grzelewską; Mariana Dunaj; ++ rodz. Dunaj

24 IV
Środa

7. 00
Dzięk. – błag. z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Waldemara z rodziną
17. 00
+ Teresę, Tadeusza Sadowskich; Mariannę, Eugeniusza, Arkadiusza Kalinowskich; ++ z ich rodzin
18. 00
W intencjach Nowenny do Matki Bożego Miłosierdzia.

25 IV
Czwartek
7. 00
O błog. Boże dla kapłanów i za Wspólnotę Kapłanów Ruchu Maryjnego
17. 00
+ Jana Stasiaka i Bolesława Rosiaka – 2 r. śm.
18. 00
++ rodz. Sobczaków; Stanisława Mikołajczyka – od Krzysztofa z żoną

26 IV
Piątek
7. 00
+ Filomenę – 25 r. śm., Henryka – 80 r. śm. Kucharskich
17. 00
+ Zdzisława Raczyńskiego – 4 r. śm.; Apolonię i Karola Raczyńskich; Andrzeja Skupińskiego – 1 r. śm.
18. 00
W intencjach Wspólnoty K.Ż.R. M.B. Dobrej Rady

27 IV
Sobota
7. 00
+ Józefa Jajszczaka – od rodziny Bednarczyków
17. 00
+ Praksedę i Narcyza Wróblewskich; ++ rodz. Wróblewskich i Kwiatkowskich
18. 00
W intencjach pielgrzymów
28 IV
Niedziela Miłosierdzia
Bożego

7. 30
Za parafian
9. 30
Dziękczynno – błagalna w 50 r. ślubu Państwa Jadwigi i Jana Durków
11. 30
+ Józefa Worach
13. 00
Dziękczynno – błagalna w 40 r. ślubu Państwa Jadwigi i Wiesława
18. 00
Dziękczynno – błagalna w 85 r. urodzin Pani Zofii Kurowskiej