WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH 2019 R.

W kruchcie kaplicy przyjmujemy na wypominki za zmarłych. Wypominki jednorazowe będą odczytywane podczas nabożeństwa na cmentarzu w dniu 1 listopada przy IV i V STACJI oraz 2 listopada w naszej kaplicy po mszy św. o godz. 18.00. Natomiast modlitwa za zmarłych w wypominkach rocznych  i półrocznych będzie  się odbywać od I niedzieli listopada po pierwszej mszy św. 

Na wypominki przyjmujemy również w godzinach urzędowania kancelarii.