ODPUST ZUPEŁNY ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

Przypominamy, że do  piątku włącznie można uzyskać odpust zupełny za dusze w Czyśćcu cierpiące. Warunkami uzyskania tej łaski są: pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii Świętej, brak przywiązania do żadnego, nawet najmniejszego, grzechu oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Zachęcamy do podjęcia tej praktyki, która pomoże bliskim zmarłym wejść do chwały zbawionych w niebie.