PAKOWANIE I ROZPROWADZANIE OPŁATKÓW W NASZEJ PARAFII

W środę od godz. 9.00 w salce pakowanie opłatków na stół wigilijny. Prosimy o pomoc w pakowaniu i roznoszeniu. Chętnych do zaangażowania się w tak wielkim przedsięwzięciu prosimy o kontakt od wtorku do czwartku w kancelarii parafialnej. Prosimy o zabranie dowodów osobistych w celu wydania upoważnienia do roznoszenia opłatków.

Spotkanie dla osób, które zgłoszą się do roznoszenia opłatków w piątek o godz. 18.30 w salce.