NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Podczas mszy św. o godz. 9.30 nastąpi poświęcenie opłatków na wieczerzę wigilijną. Podczas mszy św. o godz. 11.30 wprowadzenie w posługę ministranta i kandydata na ministranta LSO. Natomiast po mszy św. o godz. 13.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt oddania Chrystusowi Królowi Wszechświata.

Ofiary składane na tace przeznaczymy  na potrzeby Seminarium Duchownego w Łodzi.

"Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją:

Przyjdź królestwo Twoje!..." https://brewiarz.pl/czytelnia/krol.php3