DYPLOM OD MIVA POLSKA


Na ręce Księdza Proboszcza przesłano Dyplom Wdzięczności i pismo następującej treści:
W imieniu MIVA Polska oraz polskich misjonarzy i misjonarek składam serdeczne podziękowanie za przekazane ofiary na pojazdy misyjne w wysokości 606,00 zł . Dziękuję za zorganizowanie parafialnej Akcji św. Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr w czasie XVII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa. Jest to wyraz troski o misyjne dzieło Kościoła i solidarnego towarzyszenia polskim misjonarzom w ich trudzie, a także udział w propagowaniu wśród wiernych bezpiecznych zachowań na drogach.
Przekazuję podziękowania także tym wszystkim, którzy wsparli akcję i złożyli swój dar na ten dobroczynny cel, pamiętając w tym Roku Miłosierdzia o błogosławieństwie Chrystusa: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Bóg zapłać za pomoc!
Niech Boża pomoc i opieka oraz wstawiennictwo Matki Niepokalanej oraz św. Krzysztofa towarzyszą wszystkim na drogach życia i podróżowania!