LISTOPAD - MIESIĄC MODLITWY ZA ZMARŁYCH

Przed nami listopad – miesiąc szczególnej pamięci i modlitwy za zmarłych. Przy wyjściu z kaplicy ze stolika można pobrać kartki na wypominki za zmarłych. Prosimy o czytelne wypisanie imion i nazwisk i zaznaczenie czy są to wypominki roczne czy jednorazowe. Wypełnione kartki z wypominkami przynosimy do kancelarii. 

Wypominki jednorazowe będą odczytywane podczas nabożeństwa na cmentarzu w dniu 1 listopada oraz 2 listopada w naszej kaplicy. Natomiast modlitwa za zmarłych w wypominkach rocznych i półrocznych będzie  się odbywać w niedziele o godz. 7.40. (przed Msza św. o godz. 8). 

Święty Jan Paweł II nauczał, że „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba".

Skąd się wzięły Wypominki i jaki właściwie ma sens wyczytywanie nazwisk? Na te pytania odpowiada ks. Józef Pierzchalski TUTAJ i TUTAJ.