SAKRAMENTY


SAKRAMENT POJEDNANIA

Sprawowany jest w naszej kaplicy: podczas Mszy Świętych oraz na prośbę osoby zainteresowanej (w czasie poza Mszami Świętymi)SAKRAMENT CHRZTU

Sprawowany jest w naszej kaplicy w czasie Mszy św. o godz. 13:00 Rodzice pragnący, aby ich dziecko zostało ochrzczone, przedstawiają w kancelarii parafialnej:
 • akt urodzenia dziecka z USC
 • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka
 • zaświadczenia chrzestnych, że mogą być rodzicami chrzestnymi (do ważności chrztu wymagany jest jeden chrzestny)
 • zgodę swojego księdza proboszcza na chrzest w naszej kaplicy, jeśli rodzina mieszka na terenie innej parafii


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem z następującymi dokumentami:
 • dokumenty tożsamości
 • świadectwo chrztu św. z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu, z zaznaczeniem DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA (uwaga! ważność tego dokumentu to 6 miesięcy)
 • świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (może być ze szkoły średniej) oraz Poradni Rodzinnej
 • druki z USC do ślubu konkordatowego (ważność 3 miesiące), lub odpis aktu małżeństwa zawartego w USC
 • zezwolenie z parafii narzeczonej lub narzeczonego na przeprowadzenie formalności przedmałżeńskich i pobłogosławienie małżeństwa w naszej kaplicy, w przypadku, gdy żadne z nich nie mieszka na terenie parafii Zesłania Ducha Świętego w Aleksandrowie Łódzkim


POSŁUGA CHORYM

Do chorych kapłan udaje się w pierwsze piątki miesiąca od godz. 8.00 (wcześniej wizytę kapłana u chorego należy zgłosić w kancelarii parafialnej), a także na każdorazowe wezwanie.POGRZEB KATOLICKI

W przypadku śmierci naszych bliskich, w kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

 • akt zgonu z USC
 • zaświadczenie o przyjęciu w ostatnim czasie sakramentów przez osobę zmarłą
 • informację z kancelarii cmentarza o dniu i godzinie pogrzebu.