NASI KAPŁANI

Proboszcz Parafii

ks. Adam Janiszewski

święcenia kapłańskie: 24 maja 1997 r. w Łodzi
w naszej parafii od 4 października 2014 r.
e-mail: a_janiszewski@interia.pl

Wikariusz

ks. Grzegorz Sobczak

święcenia kapłańskie: 29 maja 2014 r. w Łodzi
w naszej parafii od 27 sierpnia 2019 r.