Życzenia imieninowe dla Ks. Grzegorza

Czcigodny Księże Grzegorzu !!!

Życzymy, aby przez całe swoje życie

podążał Ksiądz z ufnością za Panem.

Wszystko, co Ksiądz robi, niech czyni

z młodzieńczą pasją. Cieszy się światem

i spotykanymi ludźmi, a Księdza serce

niech przepełnia miłość,

którą podzieli się z potrzebującymi.

Niech pielęgnuje Ksiądz w sobie uśmiech,

nie zatraca nigdy poczucia humoru.

Stara się słuchać bardziej Boga niż ludzi,

a On pokaże Księdzu Prawdę

i obdarzy swoim błogosławieństwem.