Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

 


W związku z trwającą agresją zbrojną Rosji w Ukrainie, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca 2022 r., Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

W łączności z Ojcem Świętym o godz. 18.30 odbędzie się w naszej kaplicy w ramach nabożeństwa pokutnego, Droga Krzyżowa z rachunkiem sumienia, po której nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu z Aktem Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Adoracja zakończy się  Koronką do Bożego Miłosierdzia. Będzie w tym czasie możliwość skorzystania ze spowiedzi.