MSZE ŚWIĘTE KOLĘDOWE A.D. 2022

  

    

   5 lutego 2022 r.  mszą św. o godz. 18. 00 zakończyliśmy kolędę w naszej parafii. W mszach św. kolędowych w kaplicy uczestniczyło 386 rodzin. Do 107. rodzin udaliśmy się na spotkania w ich domach.


Za wszelkie przejawy dobroci, życzliwości i zrozumienia, świadectwo wiary składamy serdeczne Bóg zapłać i odwzajemniamy się modlitwą za ofiarodawców, którzy wsparli naszą parafię sumą 35 940 zł.  

Z ofiar tych, została w dniu wczorajszym doraźnie usunięta awaria w rozdzielni zasilającej  prąd w naszej kaplicy. Jest konieczna modernizacja instalacji energetycznej kaplicy. Zostanie wykonana latem. Widzimy wszyscy, że kaplica, w której obecnie się modlimy potrzebuje – ze względu na nasze bezpieczeństwo – niezbędnych prac naprawczo – remontowych. Dostrzegamy również szalejącą drożyznę materiałów budowlanych i inflacji. Tym bardziej dziękujemy, tym wszystkim, którzy widzą te potrzeby i wspierają je swoimi ofiarami.


Jeżeli jakaś rodzina z różnych względów pragnie przeżyć wizytę duszpasterską w innym czasie niż obecny, można się umówić na późniejszy czas.