UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

 

1 listopada 
Uroczystość Wszystkich świętych ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem  wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej; ponadto także w obrzędzie poświęcenia kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceń).

     W uroczystość  Wszystkich Świętych. Msze św. w naszej kaplicy o godz.: 7.30 i 9.30.

W kaplicy cmentarnej o godz. 9.00, 10.00, 11.00 i 18.00.

Procesja z modlitwami wypominkowymi na cmentarzu o godz. 12.00. Wypominki jednorazowe będą odczytywane przy IV i V STACJI.

Msza św. przy krzyżu cmentarnym o godz. 13.00. w intencji zmarłych parafian i wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach „rocznych”, „półrocznych” i „jednorazowych”. 

Przypominamy, że w uroczystość Wszystkich Świętych mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Św., o którym nie można ani zapomnieć, ani go pominąć.


2 listopada
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Kościół wspomina  w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.

    We wtorek – 2 listopada – Dzień  zaduszny. Msze  św. w naszej kaplicy o godz. 7.00 i 18.00. Po tej mszy św. procesja z modlitwami za zmarłych z odczytaniem wypominek jednorazowych.


Od 1 do 8 listopada  włącznie można uzyskać odpust zupełny za dusze w Czyśćcu cierpiące. Warunkami uzyskania tej łaski są: pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii Świętej, brak przywiązania do żadnego, nawet najmniejszego, grzechu oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Zachęcamy do podjęcia tej praktyki, która pomoże bliskim zmarłym wejść do chwały zbawionych w niebie.