Drodzy Parafianie i Goście !!!

Życzymy Wam, abyście w czasie  Świąt Wielkanocy spotkali Zmartwychwstałego Pana Jezusa i odkryli, że Jego grób jest naprawdę pusty.  

Niech nadzieja płynąca ze zwycięstwa Chrystusa pokona wszelką niepewność, lęk i bezradność, która próbuje zagościć od roku w naszych sercach. Przyjmijcie i uwierzcie na nowo w to, że z Chrystusem każdy krzyż kończy się zmartwychwstaniem.

          Ks. Adam – proboszcz

            Ks. Grzegorz – wikariusz