ZARZĄDZENIE KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJz dnia 2 czerwca 2020 roku

Kuria Metropolitalna Łódzka z polecenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego – w związku z obecnie obowiązującymi w Polsce zasadami bezpieczeństwa nałożonymi na społeczeństwo w trosce o nasze zdrowie – uprzejmie informuje, że:

  1. dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta udzielona przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego do dnia 31 maja br. włącznie, nie zostaje przedłużona;

  1. procesje Bożego Ciała mogą być organizowane w tradycyjnej formie i bez limitu co do ilości osób, ale przy jednoczesnym zachowaniu zaleceń sanitarnych, to znaczy: dwumetrowej odległości między uczestnikami lub – jeśli nie zostaje zachowana wymagana dwumetrowa odległość – w maseczkach;

  1. podczas celebracji liturgicznych sprawowanych w kościołach i kaplicach należy nadal zachowywać zalecenia dotyczące:
    1. noszenia maseczek ochronnych,
    2. zasad przyjmowania Komunii świętej wydanych Kurię Metropolitalną Łódzką w Zarządzeniach z dnia 14 i 24 marca br.
Biskup Ireneusz Pękalski
   Wikariusz Generalny
Łódź, dnia 2 czerwca 2020 roku