W nabożeństwach mogą uczestniczyć 23 osoby


UWAGA !!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

Zgodnie z zarządzeniem rządu od  20 kwietnia 2020 r. w naszej kaplicy 
w nabożeństwach mogą uczestniczyć 23 osoby
Prosimy:
- o zachowanie co najmniej 2 metrów odległości od siebie, 
-   o noszenie  maseczki ochronnej  również podczas nabożeństw,
- o dezynfekcję dłoni przy wejściu do kaplicy - w kruchcie 
   i przed przyjęciem Komunii świętej na rękę.