WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS 2017


www.caritas.pl
Włączamy się w akcję Wielkanocne Dzieło Caritas 2017. Wychodząc z kaplicy możemy nabyć figurkę Baranka Paschalnego z białej czekolady . Figurki rozprowadzamy po 5 złotych. Natomiast Świece pisanki możemy nabyć w cenie 10 złotych. Dochód ze sprzedaży oraz ofiar z jałmużny przeznaczymy na świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii.