LIST Z UKRAINY

Od Ks. Maksyma Padewskiego z Parafii pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Skadowsku (Ukraina)otrzymaliśmy Pismo następującej treści: 
W imieniu własnym i mojej parafii pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Skadowsku, pragnę złożyć podziękowania Ks. Proboszczowi i Wspólnocie Parafialnej za wsparcie duchowe i materialne oraz za otwartość serca na potrzeby mojej Parafii. Dziękuję Księdzu Proboszczowi za zaproszenie i umożliwienie mi zbiórki ofiar na potrzeby mojej nowo tworzącej się Parafii, zebrana pomoc o wysokości 5300 złotych posłuży na remont dachu kaplicy. Zapewniam o pamięci modlitewnej. Niech Sam Pan Jezus wynagrodzi waszą dobroć.
Z pamięcią w modlitwie Ks. Proboszcz Maksym Padlewski