OPŁATKI NA WIECZERZĘ WIGILIJNĄ


  Trwa roznoszenie opłatków na wieczerzę wigilijną. Roznoszący opłatki posiadają pisemne upoważnienie do ich roznoszenia od ks. Proboszcza. Wraz z opłatkiem, otrzymujemy List od ks. Proboszcza. Opłatek możemy również nabyć w naszym sklepiku, w zakrystii lub kancelarii. Za składane ofiary z racji OPŁATKA Bóg zapłać!