NOWE GRANICE PARAFII DEKRET ARCYBISKUPA

Łódź, dnia 19 grudnia 2015 roku

DEKRET ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO

Po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, niniejszym zostają wyznaczone następujące nowe granice między parafią pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Aleksandrowie Łódzkim i parafiami z nią sąsiadującymi:

1. granica miedzy parafią pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Aleksandrowie Łódzkim i parafią pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Łodzi przebiega w następujący sposób:

— granica miasta Aleksandrowa Łódzkiego i miasta Łodzi (od ul. Piotrkowskiej do skrzyżowania ul. Zielnej i ul. Romanowskiej),
— ul. Romanowska (od ul. Zielnej do ul. Toeplitza),
— ul. Toeplitza (od ul. Romanowskiej do ul. Leśnej).

2. granica między parafią pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Aleksandrowie Łódzkim i parafią pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego w Rąbieniu przebiega w następujący sposób:

— ul. Leśna (od ul. Toeplitza do ul. Aleksandrowskiej w Rąbieniu),
— ul. Aleksandrowska w Rąbieniu (od ul. Leśnej do ul. Poselskiej),
— granica miasta Aleksandrowa Łódzkiego (od ul. Aleksandrowskiej do ul. Władysława Warneńczyka).

3. granica między parafią pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Aleksandrowie Łódzkim i parafią pod wezwaniem Świętych Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim przebiega w następujący sposób:

— ul. Władysława Warneńczyka (od granic miasta do ul. Sportowej),
— ul. Sportowa (od ul. Władysława Warneńczyka do ul. Jana Machulskiego),
— ul. Jana Machulskiego (od. ul. Sportowej do ul. Pabianickiej),
— ul. Pabianicka (od ul. Jana Machulskiego do ul. Bielańskiej),
— ul. Bielańska (od ul. Pabianickiej do ul. W. Sikorskiego),
— ul. W. Sikorskiego (od ul. Bielańskiej do ul. Wojska Polskiego, tak, że prawa i lewa strona ul. W. Sikorskiego należy do parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego),
— ul. Wojska Polskiego (ul. W. Sikorskiego do ul. Szatonia),
— ul. Szatonia (od początku do ul. Władysława IV),
— ul. Władysława IV (od ul. Szatonia do ul. Piotrkowskiej),
— ul. Piotrkowska (od ul. Władysława IV do granic miasta Aleksandrowa Łódzkiego).

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i tym samym przestaje obowiązywać ustalenie granic między tymi parafiami zawarte w Dekrecie Arcybiskupa Łódzkiego z dnia 29 grudnia 1990 roku (L.dz.1875/90).