OTO PAN BÓG PRZYJDZIE ...


"Oto Pan Bóg przyjdzie, 
z rzeszą świętych nam przybędzie.

Wielka światłość w dzień ów będzie 

Alleluja, Alleluja..."