PODZIĘKOWANIA OD MIVA POLSKA


Na ręce Księdza Proboszcza przesłano Dyplom Wdzięczności i pismo następującej treści:
W imieniu MIVA Polska - agendy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz polskich misjonarzy i misjonarek składam serdeczne podziękowanie za przekazane ofiary na pojazdy misyjne w wysokości 566,00 zł w ramach tegorocznej Akcji św. Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr i 16. Dzięki tym ofiarom będą realizowane nowe projekty na kolejne niezbędne środki transportu dla misjonarzy co ułatwi misjonarzom docieranie do ludzi z posługą misyjną i niezbędną pomocą. (…) Dziękuję wszystkim, którzy szczerym sercem wsparli tę akcję i złożyli swój dar na ten szlachetny cel. Bóg zapłać za pomoc!
Misjonarze w każdą I-szą sobotę miesiąca odwdzięczają się ofiarą Mszy św. i swoją modlitwą za wszystkich kierowców i dobroczyńców MIVA Polska oraz ich rodziny.