Wszystkim Drogim Parafianom i Miłym Gościom, 
składamy najserdeczniejsze życzenia. 

Niech radosna wieść o Zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa opromienia życie każdego z nas, pogłębia wiarę, napełnia nadzieją i rozpala miłość, która uzdalnia do pięknego życia w Bogu.

Wszystkim - Wesołego Alleluja! 
Zmartwychwstał Pan!