TRIDUUM PASCHALNE - WIELKI CZWARTEK
Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. W naszym kościele Msza św. Wieczerzy Pańskiej koncelebrowana miała miejsce o godz. 18.00. Po Mszy Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy, gdzie do 22:00 trwała adoracja.