DEKRET BISKUPA ŁÓDZKIEGO - ERYGOWANIE PARAFII

DEKRET BISKUPA ŁÓDZKIEGO

1. Mając na uwadze dobro duchowe wiernych - po wysłuchaniu zdania zainteresowanych osób - niniejszym dekretem na mocy kanonu 515 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, eryguję parafię Zesłania Ducha Świętego w Aleksandrowie Łódzkim.

2. Nowa parafia powstaje przez wyłączenie części parafii św. Rafała Archanioła w Aleksandrowie Łódzkim.

3. W granicach nowej parafii znajdować się będzie osiedle Sikorskiego i Bratoszewskiego, tj. terytorium określone ulicami: 

Sikorskiego /strona parzysta/ od ul. Wojska Polskiego do ul. Świerczewskiego, 

Świerczewskiego /obie strony/ od ul. Sikorskiego do trasy w kierunku Konstantynowa, 

drogą wiodącą do Konstantynowa od ul. Wojska Polskiego do granicy parafii Zwiastowania Pańskiego w Rąbieniu 

oraz osiedle aktualnie budowane na terenie między: ul. Świerczewskiego, drogą wiodącą w kierunku Konstantynowa, granicą parafii Zwiastowania Pańskiego w Rąbieniu i przedłużeniem ul. Sikorskiego.

4. Administrację i posługiwanie duszpasterskie nowej parafii zlecam czasowo aktualnemu proboszczowi parafii św. Rafała Archanioła w Aleksandrowie Łódzkim i w związku z tym udzielam jemu i wikariuszom tejże parafii przewidzianych prawem powszechnym i partykularnym uprawnień.

5. Do czasu wybudowania własnej' świątyni - wierni nowej parafii korzystać będą z kancelarii i kościoła św. Rafała Archanioła w Aleksandrowie Łódzkim.

6. Nowa parafia należeć będzie do dekanatu aleksandrowskiego.

7. Dekret niniejszy wchodzi w życie w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, tj. 1 stycznia 1991 roku.