PIELGRZYMKA DO NIEPOKALANOWA 1 WRZEŚNIA 2018 R.


Organizujemy autokarową pielgrzymkę na uroczystość Inauguracji polskiego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie w dniu 1 września 2018 roku.

Koszt 40 zł. Zapisy i wpłaty w godzinach urzędowania kancelarii 
parafialnej. 

Wyjazd z przed bramy o godzinie 6.00.https://kaplica.niepokalanow.pl/