NABOŻEŃSTWA MAJOWE1 maja - rozpoczynamy miesiąc poświęcony Matce Najświętszej. Nabożeństwa majowe z Litanią loretańską codziennie o godzinie 17.30. "Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych "majówkami". Jeszcze dziś przejeżdżając w majowy wieczór przez polskie wsie można usłyszeć pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa dopiero od połowy XIX wieku..." >> CZYTAJ DALEJ